Perustettu 1653

Hinnasto

Haminan Veden asiakkailtaan perimät maksut muodostuvat verkostoon liittymisestä, veden käytöstä ja palvelumaksuista. Vesilaitos kattaa näillä tuloilla käyttö- ja investointikulunsa pitkällä aikavälillä.

Käyttömaksu

Käytetystä vedestä laskutetaan vesimittarin lukeman perusteella siten, että jokaista kulutettua vesikuutiota kohden laskutetaan lisäksi vastaavan mukainen jätevesimaksu, jos kiinteistö on liittynyt jätevesiviemäriin.

Hulevesimaksu

Hulevesimaksua laskutetaan mikäli sadevesiviemäröinti kulkee n. 20 m päästä tontin rajasta.

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy vesimittarin koon mukaan. Perusmaksulla katetaan mm. mittaamisesta, laskutuksesta ja hallinnosta aiheutuvia kuluja.

Liittymismaksu

Liittymismaksu on kertamaksu, jonka asiakas maksaa liittyessään Haminan Veden verkostoon. Liittymismaksuilla katetaan osa verkoston rakentamisen kustannuksista. Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, kaavan mukaisen rakennusoikeuden, palvelukertoimen  sekä aluekertoimen ja palveluiden käytön perusteella.

Lisäliittymismaksu

Lisäliittymismaksu laskutetaan, jos asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet muuttuvat lisärakentamisen ja laajennuksen yhteydessä. Lisäliittymismaksun perusteena on rakennuksen kerrossalan muutos.