Perustettu 1653

Kiinteistö joka sijaitsee kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella on vesihuoltolain mukainen velvollisuus liittyä hulevesiviemäriin.

Liittämisvelvollisuudesta voi saada vapautuksen mikäli:

  •  liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy
  • liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevedet voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Liittämisvelvollisuudesta ei voi saada vapautusta, mikäli hulevedet johdetaan viemäriin.

Vapautushakemus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen ymparistonsuojelu@hamina.fi

 

Vapautushakemus liittämisvelvollisuudesta