Perustettu 1653

etusivukuva

Haminan Vesi on Haminan kaupungin omistama kunnallinen liikelaitos, joka huolehtii toiminta-alueellaan vedenjakelu- ja viemäröintipalveluista. Haminan Vesi -liikelaitos aloitti toimintansa vuonna 2009.

Vesi hankitaan pääosin Kymenlaakson Vesi Oy:ltä, mutta Haminan Vedellä on lisäksi omia pohjavedenottamoita, jotka toimivat laitoksen varavedenottamoina.

Jätevedet johdetaan siirtolinjaa pitkin Mussalon alueelliselle jäteveden puhdistamolle käsiteltäväksi.